Toczenie w Glinolandii

Kolejny raz zostałem zaproszony do prowadzenia zajęć z toczenia na kole garncarskim w pracowni ceramicznej Glinolandia mieszczącej się na Nowym Dworze we Wrocławiu. W najbliższe czwartki będą odbywać się tam wspólne zajęcia z toczenia i pozostałych technik formowania ceramiki.